โรงเรียนเอเซียคอมพิวเตอร์
สาขาเมืองใหม่ บางพลี
201/852 เมืองใหม่บางพลี ซอย 9 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540

โทร 0-2705-1300
มือถือ 0-1743-3999
เปิดทุกวัน อังคาร - อาทิตย์ 9.00-21.00 น