สมุนไพรใกล้ตัว

“ขิง”…ช่วยผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ได้

:  “ขิง”  ช่วยลดอาการคลื่นไส้  อาเจียนในหญิงตั้งครรภ์ได้

 

หลายคนอาจไม่เชื่อว่า  “ขิง”  ที่เรารับประทานเป็นอาหารกันอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นไก่ผัด“ขิง”  …โจ๊กหมูใส่ “ขิง” …ปลานึ่งโรย“ขิง” เป็นต้น จะช่วยลดอาการคลื่นไส้ อาเจียนในหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างไร 

 

“ขิง”  มีประโยชน์มากมาย เป็นสมุนไพรใกล้ตัวชนิดหนึ่งที่หลายๆ คนนิยมรับประทาน  นอกจาก  “ขิง” จะช่วยขับลม ลดอาการจุกแน่นท้องแล้ว  “ขิง”  ยังสามารถลดอาการคลื่นไส้  อาเจียนในหญิงตั้งครรภ์ได้

 

หญิงตั้งครรภ์หลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับอาการคลื่นไส้  อาเจียนที่จะเกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์  ทำให้เกิดความทรมานทางร่างกายและจิตใจ จนทำให้กินไม่ได้ นอนไม่หลับทีเดียว  ก่อให้เกิดความทุกข์ใจของพ่อบ้านหลายๆ  คนด้วยเหมือนกัน

 

การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์จำเป็นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ  โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรก (3 เดือนแรก) ซึ่งเป็นช่วงที่ตัวอ่อนในครรภ์จะมีการสร้างอวัยวะต่างๆ ที่สำคัญ  ดังนั้นการใช้ยาบางชนิดมีผลต่อการสร้างอวัยวะต่างๆ อาจทำให้เกิดความพิการทางร่างกายได้  ตัวอย่างเช่น  การใช้ยาแก้คลื่นไส้ อาเจียน  Dimenhydrinate (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Dramamine)…พบรายงานการเกิดปากแหว่ง เพดานโหว่(Cleft  lip  and/or  palate)  1  รายในจำนวนเด็กแรกเกิด  1,000  ราย  1

จึงหันกลับมาดู…สมุนไพรใกล้ตัว…พบว่า  “ขิง”  มีความปลอดภัยและมีผลในการรักษาอาการคลื่นไส้  อาเจียนในหญิงตั้งครรภ์ได้บ้าง จากผลการศึกษาเปรียบเทียบซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร  “American  Journal  of  Obstetrics  and  Gynecology 

นอกจากนี้  ยังมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่รับประทาน  “ขิง”  ในไตรมาสแรกกับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับประทานยาต้านอาการคลื่นไส้  อาเจียนที่มีผลต่อตัวอ่อนใดเลย  พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น  <  0.001 2

หญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการคลื่นไส้  อาเจียนเล็กน้อย  อาจจะลองหันมารับประทาน  “ขิง”  เพื่อช่วยลดอาการดังกล่าวเบื้องต้น  และยังสามารถลดอาการอึดอัดแน่นท้องในหญิงตั้งครรภ์ได้ด้วย

 

เอกสารอ้างอิง

1.     Knoben  JE.  and  Anderson  PO.,  ed.  Handbook  of  clinical  drug  data.  7th  ed.  Singapore:  Info  Access&Distribution  Pte  Ltd;  1994:137.

2.     Portnoi  G.  Ginger  helpful  for  nausea  and  vomiting  of  pregnancy.  Am J Obstet Gynecol. 2003;189:1374-1377.