ค็อกทูอินฮิบิเตอร์ และชาเชียวสกัดข่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก

15 มี.ค.2550

เป็นเวลา 12 ปีที่ผ่านมาแล้ว ผลงานจาก นักวิจัยภายใต้การนำโดย นายแพทย์ โดนอล ยัง (Donald Young, M.D) จาก ศูนย์การแพทย์ แห่ง มหาวิยาลัยโรสเชสเตอร์ ได้มีการค้นพบ ยีนในมนุษย์ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการผลิตเอมไซม์ที่มีชื่อว่า ค็อกทู (Cox-2) ทำให้พวกเขาเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของมันในแง่ทำให้เกิดอาการอักเสบ (www.stronghealth.com/services/cancer/research/Cox2enzyme.cfm)
ดังนั้น หลังจากมีการพัฒนาในด้านเภสัชของบริษัทยาต่างๆ จึงได้มีแนวคิดที่พยายามยับยั้ง เอมไซม์ที่มีชื่อว่า ค็อกทู (Cox-2) เพื่อที่จะบรรเทาอาการอักเสบที่เกิดขึ้น และจากนั้นต่อมา มีการผลิตยาในกลุ่มมีชื่อว่าค็อกทูอินฮิบิเตอร์ (Cox-2 inhibitors) ภายในชื่อทางการค้าว่า of Bextra® (หรือ valdecoxib), Celebrex® (หรือ celecoxib) และ Vioxx® (หรือ refecoxib) (ยาตัวหลังสุดนี่ถูกถอนทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วคะ). (www.stronghealth.com/services/cancer/research/Cox2enzyme.cfm)

ในปี 1990 งานของนายแพทย์ โดนอล ยังได้เปิดเผยเกี่ยวกับ เอมไซม์ที่มีชื่อว่า ค็อกทู (Cox-2) มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งหลายๆชนิดอีกด้วย นอกเหนือจากที่มันทำให้เกิดอาการอักเสบ ทีมงานของเขายังพบว่า ค็อกทูอินฮิบิเตอร์ (Cox-2 inhibitors) สามารถลดอัตราการเสี่ยงเกิดมะเร็งลำไส้ได้ (www.stronghealth.com/services/cancer/research/Cox2enzyme.cfm)

เร็วๆนี้ มีรายงานจาก ดร. ฮาซาน มุคตาร์ (Dr. Hasan Mukhtar) แห่งมหาวิทยาลัย วิกคอนซิล เมดดิสัน (University of Wisconsin, Madison) พบว่า การใช้ ค็อกทูอินฮิบิเตอร์ (Cox-2 inhibitors) ร่วมกับชาเขียวสกัดที่อุดมไปด้วย สาร EGCG ซึ่งเป็นกลุ่มสารโพลีฟีนอล สามารถช่วยชะลอการแพร่กระจายของมะเร็งต่อมลูกหมากในคนได้อีกด้วย

พวกเขาได้ ตีพิมพ์ ใน “Journal Clinical Cancer Research” โดยงานวิจัยดังกล่าวสรุปว่า ยาในกลุ่มค็อกทูอินฮิบิเตอร์ (Cox-2 inhibitors) ชื่อทางการค้าว่า Celebrex (celecoxib) และ การใช้ชาเขียวสกัด อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ การใช้ทั้งสองชนิดร่วมกัน สามารถลดการเจริญของเซลล์มะเร็งในเซลล์ของหนูทดลองที่นักวิจัยใช้เป็นโมเดลมะเร็งต่อมลูกหมาก

ผลการศึกษาพบว่ายาในกลุ่มค็อกทูอินฮิบิเตอร์(Cox-2 inhibitors) ในรูป Celebrex® (หรือ celecoxib) มี ประสิทธิภาพช่วยยับยั้งเซลล์ด้งกล่าว เท่ากับ 51 เปอรเซนต์ เมื่อใช้มันเป็นส่วนผสมเพียง อย่างเดียว (เพิ่มเติม: ยาในกลุ่มค็อกทูอินฮิบิเตอร์; Cox-2 inhibitors แสดงให้เห็นว่า ผลเสียในการใช้ปริมาณที่สูงจะมีผลเสีย ต่อ หัวใจ เมื่อใช้มันเวลานาน)

ในขณะที่ การใช้ ชาเขียวสกัดเพียงอย่างเดียวมี ประสิทธิภาพช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งในเซลล์ของหนูทดลอง เท่ากับ 42 เปอรเซนต์

แต่เมื่อนำมาทดลองใช้ทั้ง ค็อกทูอินฮิบิเตอร์ (Cox-2 inhibitors) และ ชาเขียวสกัดร่วมกันในเซลล์ทดลองมะเร็งต่อมลูกหมาก สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อร้ายได้ ถึง 81 เปอร์เซนต์

อ้างอิง http://www.sciam.com/print_version.cfm?articleID=00126B47D5502DFB7D01F750AD23D813
http://www.stronghealth.com/services/cancer/research/Cox2enzyme.cfm
http://www.sciencedaily.com/releases/2004/12/041201081443.htm