โรคริดสีดวงทวาร
(
Hemorrhoid)

 

            โรคนี้เกิดจากการโตขึ้นของกลุ่มหลอดเลือดและเนื้อเยื่อบริเวณลำไส้ตรง เมื่อหลอดเลือดดำนี้โป่งพองขึ้นมีหัวซึ่งจะเรียกว่า “หัวริดสีดวง” ซึ่งอาจพบเพียงหัวเดียวหรือหลายหัวก็ได้ เวลามีอุจจาระผ่านจะทำให้เกิดอาการระคายเคือง อาจมีเลือดออก คันบริเวณทวารหนัก หรือปวดเวลาขับถ่าย

 

สาเหตุ

            เนื่องจากมีภาวะความดันในหลอดเลือดดำสูง เนื่องจากสาเหตุต่างๆเช่น ท้องผูก การนั่งนานๆ ตั้งครรภ์ น้ำหนักมาก การทานอาหารที่มีกากน้อย ไอเรื้อรัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบอีกว่าโรคในช่องท้อง เช่น ตับแข็ง ก้อนเนื้องอกในช่องท้อง มะเร็งลำไส้ใหญ่ ต่อมลูกหมากโต ก็มีผลกระทบต่อหลอดเลือดดำที่ทวารหนักด้วย

ประเภทของริดสีดวงทวาร

1.      ริดสีดวงทวารภายนอก(External Hemorrhoids)

       เป็นการขยายของหลอดเลือดดำ Inferior Hemorrhoids ทำให้เกิดลักษณะเป็นก้อนยื่นออกมาภายนอก ส่วนที่คลุมก้อนจะเป็นผิวหนัง ริดสีดวงประเภทนี้มักมีอาการคันและเจ็บมากกว่าริดสีดวงทวารภายใน และหลังจากอาการหายไปแล้วอาจมีติ่งผิวหนังเหลืออยู่

2.      ริดสีดวงทวารภายใน(Internal Hemorrhoids)

       เป็นการขยายของหลอดเลือดดำ Superior Hemorrhoid  ริดสีดวงทวารภายในแบ่งออกเป็นระยะต่างๆ ดังนี้

-      ระยะที่ 1          ไม่มีก้อนยื่นออกมานอกทวารหนัก

-      ระยะที่ 2          มีก้อนยื่นออกมาขณะอุจจาระและหดกลับเข้าไปได้เอง

-      ระยะที่ 3          มีก้อนยื่นออกมาขณะอุจจาระ แต่ไม่หดกลับเข้าไป ต้อง

                                                ใช้มือช่วยดันเข้าไป

-      ระยะที่ 4          มีก้อนยื่นออกมาและไม่สามารถใช้มือดันเข้าไปได้

3.      ริดสีดวงทวารแบบผสม (Mixed Hemorrhoids)

       เป็นประเภทที่ประกอบไปด้วยทั้งริดสีดวงทวารภายในและริดสีดวงทวารภายนอก

 

อาการของริดสีดวงทวาร

-      ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดๆ ไม่มีมูกเลือดป่น

-      ขณะถ่ายอุจจาระจะมีก้อนยื่นออกมา

-      เจ็บและคันบริเวณทวารหนัก

 

อาการแทรกซ้อน

-      อาจเกิดการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดดำ ทำให้เนื้อเยื่อที่รอบๆริดสีดวงตายได้

-      อาจเกิดการเสียเลือดมากจนเกิดภาวะโลหิตจาง(พบได้น้อย)

 

 

ข้อปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคริดสีดวงทวาร

1.      รับประทานอาหารที่มีกากใยมากๆ

2.      หลีกเลี่ยงการนั่งหรือยืนนานๆ

3.      ถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลา

4.      หลีกเลี่ยงการเบ่งอุจจาระ

5.      สามารถประคบเย็นได้เมื่อเริ่มต้นมีอาการปวด

6.      หลีกเลี่ยงการใช้ยาระบายที่ระคายเคือง

7.      นั่งแช่ใน hot sit baths วันละ 1-2 ครั้ง นาน 20-30 นาที

8.      ซับทวารหนักเบาๆแทนการเช็ดถู

9.      ไม่ถ่ายอุจจาระนานเกินไป

10.  ควบคุมอาการท้องเสีย

11.  ถ้ามีเลือดออกนานเกิน 1 สัปดาห์ หรือผู้ป่วยอายุมากกว่า 40 ปี ควรแนะนำให้ไปพบแพทย์ เพราะอาจมีโรคอื่นร่วมด้วย

Copyright© 2006, www.It-gateways.com. All rights reserved