โรคตับ


                โรคตับ (Hepatic disease) แบ่งเป็นโรคต่างๆได้อีกหลากหลายชนิด และมีสาเหตุที่แตกต่างกันออกไป เช่น โรคตับอักเสบ (Hepatitis) เป็นโรคที่มีการอักเสบของเนื้อไต เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส ได้แก่ เชื้อไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A virus), เชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B virus) และเชื้อไวรัสอื่นๆ หรือ โรคตับแข็ง (Cirrhosis) ที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เป็นเวลานานๆ หรือสาเหตุอื่นๆ นอกจากนี้ โรคตับ ยังมีอาการที่เหมือนและแตกต่างกัน ทำให้การรักษาแตกต่างกันออกไปด้วย
                ในการวินิจฉัยโรค ต้องให้แพทย์เป็นผู้ดำเนินการ เพราะมีรายละเอียดซับซ้อน ในการที่จะนำไปแยกชนิดของโรคตับ โดยดูตามอาการ, ลักษณะของโรค และเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ

จากการค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวกับยาแผนโบราณบรรจุเสร็จที่ใช้ในการรักษาโรคตับ ไม่พบข้อมูลในส่วนนี้ แต่พบสมุนไพรที่ใช้ในโรคตับ คือ


1) ขันทองพยาบาท จะใช้รักษาโรคตับ , แก้โรคตับพิการ
2) เห็ดหลินจือ จะใช้ในโรคตับอักเสบ ช่วยป้องกันเซลล์ตับจากการถูกทำลาย และกระตุ้นการทำงานของเซลล์ตับ ทำให้ตับมีการฟื้นฟูสภาพได้ดีขึ้น
3) สมุนไพรที่ใช้เป็น ยาบำรุงน้ำดี แก้ดีพิการ เช่น ก้านสะเดา , มะระ, ราชดัด เป็นต้น
แต่จากข้อมูลดังกล่าว ยังไม่มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ถึงข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคตับอย่างแน่ชัด อย่างไรก็ตาม การรักษาโรคตับต้องอาศัยระยะเวลา เพราะเกิดจากการที่ตับถูกทำลาย จึงควรจะอยู่ในการดูแลรักษาจากแพทย์ ไม่ควรซื้อยาทานเอง เพราะอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ที่ก่อให้เกิดผลร้ายตามมาได้