เจริญเวช แผนโบราณ คลินิก แพทย์แผนไทย

เจริญเวช แผนโบราณ คลินิก แพทย์แผนไทย
ที่ตั้ง : 17 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เบอร์ติดต่อ : 0 2581 6039, 0 2581 6295
โทรสาร : 0 2581 3435, 02 978 1241

ยาที่ใช้ในการรักษาโรค

แผนที่ตั้งคลินิก

 

 

 

 

เมนูหลัก