สาส์นจาก Dalai Lama

 

 

      ลองอ่านข้อแนะนำในการดำเนินชีวิต ที่เป็นคำสอนของท่าน Dalai Lama กันดูนะคะ

 

 

    ข้อแนะนำในการดำเนินชีวิต

 

 

      1. ระลึกเสมอว่า การจะได้พบความรักและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็ต้องประสบกับความเสี่ยงอันมหาศาลดุจกัน

 

 

      2. เมื่อคุณแพ้ อย่าลืมเก็บไว้เป็นบทเรียน

 

 

      3. จงปฏิบัติตาม 3Rs

 

 

                      3.1 เคารพตนเอง (Respect for self)

 

 

                      3.2 เคารพผู้อื่น   (Respect for others)

 

 

                      3.3 รับผิดชอบต่อการกระทำของตน (Responsibility for all your actions)

 

 

      4. จงจำไว้ว่า การที่ไม่ทำตามใจปรารถนาของตนบางครั้งก็ให้โชคอย่างน่ามหัศจรรย์

 

 

      5. จงเรียนรู้กฎ เพื่อจะทราบวิธีการฝ่าฝืนอย่างเหมาะสม

 

 

      6. จงอย่าปล่อยให้การทะเลาะเบาะแว้งด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อย มาทำลายมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ของคุณ

 

 

      7. เมื่อคุณรู้ว่าทำผิด จงอย่ารอช้าที่จะแก้ไข

 

 

      8. จงใช้เวลาในการอยู่ลำพังผู้เดียวในแต่ละวัน

 

 

      9. จงอ้าแขนรับการเปลี่ยนแปลง       แต่อย่าปล่อยให้คุณค่าของคุณหลุดลอยจากไป

 

 

      10. จงระลึกไว้ว่า บางครั้งความเงียบก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุด

 

 

      11. จงดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อที่ว่าเมื่อคุณสูงวัยขึ้นและคิดหวนกลับมาคุณจะสามารถมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำลงไปได้อีกครั้ง

 

 

      12. บรรยากาศอันอบอุ่นในครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต

 

 

      13. เมื่อเกิดขัดใจกับคนที่คุณรัก ให้หยุดไว้แค่เรื่องปัจจุบันอย่าขุดคุ้ยเรื่องในอดีต

 

 

      14. จงแบ่งปันความรู้ เพื่อเป็นหนทางก้าวสู่ความเป็นอมตะ

 

 

      15. จงสุภาพกับโลกใบนี้

 

 

      16. จงหาโอกาสท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่คุณไม่เคยไป อย่างน้อยก็ปีละครั้ง

 

 

      17. จำไว้ว่า ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือความรักมิใช่ความใคร่

 

 

      18. จงตัดสินความสำเร็จของตนด้วยสิ่งที่ต้องเสียสละ

 

 

      19. จงเข้าใกล้ความรักด้วยการปล่อยวาง