แบบทดสอบทายนิสัย 4 ข้อ

 

ทำแบบทดสอบทายนิสัยกันคะ
แต่ห้ามดูเฉลยก่อนนะ เดี๋ยวไม่แม่น

เลือกข้อที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะ

 

 

วิธีการ : เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่เลือกแล้วนำมาเรียงกัน

 

1.บุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร
(I) ชอบสันโดษ, คิดก่อนทำ, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่
(E)
ชอบเข้าสังคม, ชอบไปงานสังสรรค์, ทำก่อนคิด, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน, สิ่งของ, สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่

 

2.เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา
คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร
(S) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล, ดูถึงปัญหาปัจจุบัน,ดูถึงหลักความเป็นจริง

(N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล, คาดการณ์ล่วงหน้า, ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น

 

3.คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา (โดยสัญชาตญาณของคุณ)
(T)
ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ , ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง ,คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ
(F) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ , ตัดสินใจจากความชอบ ,ความต้องการ ,คิดถึงความต้องการและการตอบสนองของตน

 

4.คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร

(J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน, ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ, ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา
(P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว, ไม่ยึดติด, มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์, รับฟังความคิดผู้อื่น

 

 

 

 

 

 

 

คำเฉลย :

 

ISTJ - The Duty Fulfiller “ผู้สำเร็จ”

- มีสมาธิสูง, เงียบ, เป็นคนรักครอบครัว

- ละเอียด, จริงจัง และ ไว้ใจได้

- ทำงานหนัก, เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง

- อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้

- ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก

 

ISTP - The Mechanic “ช่างเครื่อง”

- เงียบ, ชอบผจญภัยและ กีฬา

- ชอบเสี่ยง, เป็นตัวของตัวเอง, แก้ปัญหาเก่ง

- มองโลกในแง่ดี

แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด

- ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ ทั้งดีและไม่ดี

 

ISFJ - The Nurturer “ผู้ดูแล”

- เงียบ, ใจดี, มีสติ

- มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่

- คิดถึงคนอื่นก่อนตัว, จำคนเก่ง

- เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์

- ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง

 

ISFP - The Artist “ศิลปิน”

- เงียบ, ใจดี, จริงจัง และ อ่อนไหว

- ไม่ชอบการโต้แย้ง,ไม่ชอบระเบียบ

- ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร, รักของสวยของงาม

- เข้าใจยาก, เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น

- ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง

 

 

INFJ - The Protector “ผู้ป้องกัน”

- ความคิดสร้างสรรค์, อ่อนไหว, เป็นตัวของตัวเอง

- เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์

- เป็นคนลึกซึ้ง, ซับซ้อน, ชอบความเป็นส่วนตัว

- เข้าใจยาก, มีความมั่นใจในตัวเองสูง, ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น

- ไม่ชอบการโต้แย้ง

 

INFP - The Idealist “นักอุดมการณ์”

- เงียบ, ซื่อสัตย์, ชอบอุดมการณ์

- ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น

- ไม่ชอบการโต้แย้ง

- ซื่อสัตย์ต่อตนเอง

- มีความคิดสร้างสรรค์

 

INTJ - The Scientist “นักวิทยาศาสตร์”

- ฉลาด, มุ่งมั่น, ไม่เหมือนใคร

- เป็นผู้นำที่ดี, มีความมั่นใจสูง, มองการณ์ไกล

- ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว, ชอบด่วนสรุป, ไม่ชอบรายละเอียด, คิดว่าตนเองถูกเสมอ

- บอกความรู้สึกไม่เก่ง, จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

 

INTP - The Thinker “นักคิด”

- ความคิดสร้างสรรค์, เป็นตัวของตัวเอง, มีเหตุมีผล

และมีความสามารถสูง

- ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น, ไม่ชอบระเบียบ

- ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก, ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

- เงียบ, ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง

- มีอารมณ์ซับซ้อน, ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน

 

ESTP - The Doer “ผู้กระทำ”

- เป็นมิตร, ยืดหยุ่นง่าย, เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง

- ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์

- ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว

- รักสนุก, สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

- ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ

- เบื่อง่าย

 

ESTJ - The Guardian “ผู้พิทักษ์”

- มีระเบียบ, ซื่อตรง, ตรงไปตรงมา

- มีความมั่นใจในตัวเอง, มีความสามารถ, ทำงานหนัก,เป็นผู้นำ

- ชอบความปลอดภัย และ ความสงบสุข

- บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง

 

 

ESFP - The Performer “ผู้แสดง”

- อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี , รักสนุก และทำงานเป็นทีมได้ดี

- มองโลกในแง่ดี, ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน

- ไม่ชอบงานประจำ, คิดมากเวลาเครียด

- รักสวยรักงาม

 

ESFJ - The Caregiver “นักใส่ใจ”

- มีน้ำใจ, มีสติ, มีความรับผิดชอบ

- เก่งเรื่องคน, เข้าใจ, สนใจ และ ปรับตามคนได้

- ชอบให้คนชอบ, ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง

- รักสงบ และ ความปลอดภัย, ไว้ใจได้, กระตือรือร้น

- อ่อนไหว, ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น

 

ENFP - The Inspirer “ผู้มีแรงบันดาลใจ”

- มีความคิดสร้างสรรค์, กระตือรือร้น, ยืดหยุ่น

- ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี , ชอบให้คนชอบแต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย

- เป็นคนร่าเริง และชอบเป็นอิสระ

 

ENFJ - The Giver “ผู้ให้”

- มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก , ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ

- ไม่ชอบอยู่คนเดียว, ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา

- มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง

- มีความมั่นใจในตัวเอง, เจ้าระเบียบ

 

ENTP - The Visionary “ผู้มีวิสัยทัศน์”

- มีความคิดสร้างสรรค์, ฉลาด, แก้ปัญหาเก่ง

- ชอบไอเดียใหม่ , ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ

- ชอบคุย , คุยเก่ง , หัวไว

- ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ

- บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง

 

ENTJ - The Executive “ผู้บริหาร”

- เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด, พูดต่อหน้าคนเก่ง, ฉลาด,มีความรู้

- เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ, ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง

- แก้ปัญหาเก่ง, สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน

- เจ้ากี้เจ้าการ, ไม่มีความอดทน, เด็ดขาด น่าเกรงขาม