กำลังใจ ….ให้ตัวเอง 
 
 
>>>ใครหลายคนชอบคิดไปไกลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง... สิ่งที่ยังไม่เกิด<<<
>ความคิดนี่แหละ ที่บั่นทอนพละกำลังส่วนหนึ่งของความสุข ที่ควรจะเกิด
ควรจะมี
>ให้ลดน้อยลงไป
 >>>        <<<

>บางขณะ เราน่าจะทำชีวิตให้ดีกว่านั้นได้ง่ายๆ <
>แต่เพราะความคิด ความกังวลทำให้สิ่งที่น่าจะง่าย กลายเป็นสิ่งยุ่งยาก 
 
>ถ้าความคิดบางอย่าง ยิ่งคิดยิ่งเศร้า ยิ่งทำให้กังวล ยิ่งไม่มีความสุข ยิ่งหวาดกลัววันข้างหน้า
 
>ก็อย่าไปคิดมันเลย<


>>>      <<< 

>แค่ทำวันนี้ให้มีความสุข ทำให้ดีที่สุดกับเวลานี้ที่มีโอกาสนี้... บางที
>ใครจะรู้ว่า อะไรๆที่ไปกังวลนั้น อาจจะมาไม่ถึงก็ได้..

>ชีวิตอาจไม่ยาวนานถึงขนาดนั้น


 >>>      <<<
 
>ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้ จะตื่นหรือเปล่า
 
 
 
อย่ากังวลกับอะไรที่ยังมาไม่ถึง...
>มองวันนี้ ทำวันนี้ มีความสุขกับทุกวินาทีนี้ .....
ที่ยังหายใจอยู่ดีกว่า
>เวลามีพอเสมอสำหรับความสุข .


 >   < 


>ความทุกข์สร้างสิ่งมหัศจรรย์ ชีวิตที่พบความทุกข์เป็นชีวิตที่แท้...<
 
 
>ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีการเติบโต
ความทุกข์เป็นพลังขับเคลื่อนให้หลายอย่างเกิด<
 
 
>….ไม่มีใครไม่มีความทุกข์ เพราะนั่นคือการเป็นชีวิต....<
ความทุกข์สอนให้แต่ละคนเข้มแข็งในแง่มุมต่างๆ ถ้าความทุกข์ไม่เข้ามาหา
ก็จะไม่รู้ว่า ความสุขที่แท้เป็นอย่างไร ไม่มีความทุกข์
ก็ไม่รู้จักความสุข......
 
 
>เพราะความทุกข์พิสูจน์ความเป็นคน อ่อนแอ หรือเข้มแข็ง
ความทุกข์เป็นสิ่งท้าทายความสามารถ.....<
 
 
ต่างจากความสุข ที่ทำให้อ่อนแอ มองโลกง่ายๆ แคบๆ
 
 
ความสุขเหมือนฝนพรำสาย อ่อนโยน งดงาม บางเบา แต่ว่างเปล่า
ไม่มีการเรียนรู้ใดในความสุข....... 
 เมื่อใดที่มีความทุกข์ ควรยิ้มรับ
และคิดว่าโชคดีที่ได้เจอความทุกข์ ได้เรียนรู้การแก้ปัญหา ได้สงบ ได้สติ
ได้ความนิ่ง ได้รู้จักโลก รู้จักตัวเอง รู้จักการเติบโตทุกๆก้าว

>      < 

>ให้กำลังใจตัวเองมากๆ บอกตัวเองว่า โชคดีที่วันนี้มีความทุกข์ <
เพราะเมื่อผ่านความทุกข์ ความสุขก็จะรออยู่เบื้องหน้า...
จงใช้ความทุกข์สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับชีวิต.


> 
>----------------------------------------------------------------------------------<
> 

>มีคนมากมายที่กังวลกับอนาคต แต่เขายังไม่เคยมองปัจจุบันเลยว่าทำอะไรอยู่
>....และเมื่อตัวคนเดียว กำลังใจจากตัวเองนี่แหละ
ที่จะทำให้เรามีแรงเดินต่อไป
>เป็นเรื่องยากที่จะทำได้ แต่ถ้าทำได้คุณจะพบความสุข
>แบบที่ไม่ต้องพึ่งพาใครเลย...