เจริญเวช แผนโบราณ คลินิก แพทย์แผนไทย

บทสวดอาราธนาบรมคุรุแพทย์ชีวกโกมารภัต
ประวัติย่อ ท่านพ่อชีวก
บทสวด เจ้าแม่กวนอิม
บูชาพระประจำวัน
มงคลชีวิต


บทสวดอาราธนาบรมคุรุแพทย์ชีวกโกมารภัต

ตั้งนะโมฯ 3 จบ แล้วสวดดังนี้

โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กรุณิโก

สัพพะสัตตานัง โอสะถะ ทิพพะมันตัง ปะภาโส

สุริยาจันทัง โกมาระภัตโต ปะกาเสสิ วันทามิ

ปัณฑิโต สุเมธะโส อะโรคา สุมะนา โหมิ

แล้วอธิษฐานตามความปรารถนาต่อไป


ประวัติโดยย่อ ของ ท่านพ่อชีวกโกมารภัต

บรมคุรุแพทย์ชีวกโกมารภัต เกิดที่แคว้นมคธ ในขณะที่ประเทศอินเดียในสมัยนั้นแบ่งออกเป็น 16 แคว้น แคว้นมคธมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ครองแคว้นโดยสิทธิ์ขาด นางสาลวดีผู้เป็นมารดาไม่คิดเลี้ยงดู ให้หญิงสาวใช้เอาทารกใส่กระด้ง นำไปทิ้งในกองขยะ อภัยราชกุมารพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเสด็จประพาสพระมหานครโดยรถม้าไปตามถนนหลวง ทอดพระเนตรเห็นฝูงกจับเป็นกลุ่มแถวกองขยะ จึงใหนายสารถีไปตรวจดู หลังจากนั้นก็ทรงรับทารกน้ยไปเลี้ยงดู โดยให้ชื่อว่า ชีวก ซึ่งแปลว่า ผู้เป็นอยู่ หรือ ผู้ยังอยู่ โดยมอบให้หญิงนางนมคนหนึ่งนำไปเลี้ยง เมื่อเจริญวัยขึ้นก็ได้นามเพิ่มเติมว่า โกมารภัต

ชีวกโกมารภัตเกิดความคิดชอบใจในวิชาแพทย์ วันนึงได้พบกับพ่อค้าชาวตักกศิลา พูดคุยกันชอบพอ จึงเดินทางไปกับพ่อค้าเมืองตักกศิลาโดยไม่ได้ทูลลาพระเจ้าพิมพิศาล หลังจากนั้นไปมอบตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์ทิศาปาโมกข์ เป็นนักเรียนชั้นเยี่ยม เรียนได้เร็ว จึงสามารถสำเร็จวิชาเวลาเพียง 7 ปีเท่านั้น ใขณะที่ปกติกำหนดให้เรียน 16 ปี นอกจากนี้ยังได้เรียนวิชาแพทย์แขนงพิเศษอีกแขนงหนึ่ง คือ วิชาประสมยา ปรุงยาขนาดเอก พร้อมทั้งวิธีการรักษาโรคด้วย


คาถาสวดบูชา เจ้าแม่กวนอิม

นะโมกวงซิอิม ผ่อสักนำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลัง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลัง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลัง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมฮู๊ก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิมหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โตโอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ๊ง นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก


มงคลชีวิต
ถ้าท่านทำตัวแข่งกับสังคม
ถ้าท่านทำงานเห็นแก่หน้า
ถ้าท่านทำตัวเห็นแก่ได้
ถ้าท่านกลัวจนเกินไป
ถ้าท่านกล้าจนเกินงาม
ถ้าท่านขาดความพอดี
ถ้าท่านหวังแต่ความสนุก
ถ้าท่านขาดความยั้งคิด
ถ้าท่านทำใจให้สงบ
ทางแห่งความล่มจมกำลังตามมา
ท่านจะพบกับปัญหาเรื่อยไป
ท่านอย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูง
ท่านจะทำอะไรไม่ได้ความ
ท่านจะพบกับความเดือดร้อน
ท่านจะเป็นหนี้เขาตลอดกาล
ท่านจะเป็นทุกข์มหาศาล
ชีวิตทั้งชีวิตจะหมดความหมาย
ท่านจะพบกับความสุขที่เยือกเย็น 

 

 

 

 

เมนูหลัก