home
computer courses
webboard
useful links
service
contact us1.วิธีการสมัครเรียน
2.สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อลงเรียนกับเรา
3.รายละเอียดวิชาที่เปิดสอน

เบื้องต้น : คอมเบื้องต้นสำหรับเด็ก และ คอมเบื้องต้นสำหรับผู้ใหญ่
โปรแกรมสำนักงาน: MS Word,MS Excel,MS Powerpoint
การใช้งานอินเตอร์เน็ต :การใช้งานInternet
หลักสูตรสร้างเวป: Photoshop, HTML, Dreamweaver
หลักสูตรการจัดการข้อมูล :MS Access
หลักสูตรโปรแกรมมิ่ง  : VB
โปรแกรมจัดเอกสาร : PageMaker
ซ่อม-ประกอบคอมพิวเตอร์ :เบื้องต้น ,ขั้นสูง

1.วิธีสมัครเรียน
สามารถสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนไอที-เกทเวย์ส ในเวลา 9.00-21.00น.ปิดวันศุกร์และวันนักขัตฤกษ์
หรือ โทรมาสมัคร อ.สุคนธิกา โทรศัพท์์ 029977017,065680605
2.สิ่งที่คุณจะได้เมื่อลงเรียนกับเรา

 

1)ผู้จบหลักสูตรสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการทำงานจริง
2)ผู้ผ่านการอบรมจะได้รัีบประกาศนียบัตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการสมัครงานได้
3)ผู้ไม่ผ่านเราสามารถเรียนซ้ำและสอบใหญ่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 
3.รายละเอียดวิชาที่เปิดสอน
1 คอมเบื้องต้นสำหรับเด็ก
  สำหรับน้องๆอายุ 4-9 ปีที่ไม่เคยเรียนคอมพิวเตอร์ หรือ เรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจ เพื่อปูพื้นฐาน การใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยให้เด็กใช้ทักษะ และ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสู่การใช้คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพต่อๆไป

จำนวน 12 ชั่วโมง ราคา 1,200 บาท                                     Top

2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Windows XP
ปูพื้นฐานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เบื้องต้น สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้เงานคอมพิวเตอร์มาก่อน เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ขึ้นพื้นฐาน และการใช้งาน Windows XP รวมถึงการ ย่อไฟล์ และการดูหนังฟังเพลงด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 16 ชั่วโมง ราคา 1,8000 บาท                                    Top
3 Microsoft Word
โปรแกรมจัดการเอกสารยอดนิยม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดการเอกสาร การตกแต่ง การทำจดหมายเวียน ทำรายงานทำจดหมาย ใบปะหน้าแฟกซ์ รวมถึงการทำหนังสือ นอกจากนี้ยังใช้สร้างตาราง สร้างผังองค์กรเพื่อนำเสนอข้อมูลรวมทั้งการสร้างกราฟ และการใช้เอกสารเรียกไปใช้งานอินเตอร์เน็ต
จำนวน 20 ชั่วโมง ราคา 2,000 บาท                                     Top
4 Microsoft Excel
  โปรแกรมประมาวลผล นำเสนอ และวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยในการทำงานเกี่ยวกับขอ้มูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สำหรับจัดการข้อมูลที่เป็นตาราง คำนวณข้อมูล นำเสนอในรูปของแผนภูมิแบบต่างๆ การตกแต่งด้วยรูปภาพ
  จำนวน 20 ชั่วโมง ราคา 2,000 บาท                                     Top
5 Microsoft PowerPoint
  โปรแกรมสร้างงานเพื่อใช้นำเสนอ งานพรีเซนเตชั่นที่ช่วยให้งานนำเสนอข้อมูลเป็นไปอย่างน่าสนใจ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สามารถตกแต่งสไลด์ สร้างงานได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงเทคนิคการนำเสนอต่างๆ
 

จำนวน 20 ชั่วโมง ราคา 2,000 บาท                                     Top 

6 การใช้ Internet อย่างมีประสิทธิภาพ

แนะนำสู่โลกแห่งไซเบอร์ โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต เริ่มตั้งแต่การติดตั้งจนถึงการนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งาน Internet Exploror เรียนรู้ความเป็นมา การค้นหาข้อมูลแบบต่างๆ การรับส่งและลูกเล่นต่างๆของการใช้งาน จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ หรือE-mail การใช้งานเว็บบอร์ด คำศัพท์และสัญลักษณ์ต่างๆและการใช้ห้องสนทนา โปแกรมสนทนา รวมถึงการ ดาวน์โหลดโปรแกรม และเกมส์ต่างๆเพื่อนนำมาใช้งาน

จำนวน 15 ชั่วโมง 2,250 บาท                                         Top
7 การเขียนเว็บไซด์ด้วย HTML
พื้นฐานการเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ยังคงเป็นพื้นฐานสำหรับผู้เขียนเว็บไซด์ได้ใช้งาน รวมถึงการ upload ข้อมูล
จำนวน 15 ชั่วโมง 2,300 บาท                                         Top
8 การเขียนเว็บไซด์ด้วย Dreamweaver
เรียนรู้พื้นฐานและเทคนิคการสร้างเว็บไซต์ สร้างเว็บด้วยเฟรม เลเยอร์ ตารางและการสร้างลิงค์ ตกแต่งเว็บด้วยกราฟฟิกและการสร้างปุ่ม Rollover การโอนย้ายไฟล์ขึ้นไปบนเว็บไซต์ และการจัดการ upload ไฟล์
จำนวน 15 ชม 2,700 บาท                                           Top
9 การตกแต่งภาพด้วย PhotoShop CS
การทำตัวอักษรศิลป์ การใช้งาน PhotoShop เพื่อตกแต่งภาพ การลบริ้วรอยบนหน้าของภาพถ่าย การลบและแก้ไขสิ่งที่ไม่ต้องการ การวาดภาพและลงสี
จำนวน 15 ชั่วโมง 2,800 บาท                                         Top
10 การจัดเอกสารด้วยโปรแกรม PageMaker
โปรแกรมประเภท Desktop Publishing จากค่าย Adobe ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับหน้าเอกสาร รวมถึงสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งหนังสือ วารสาร นิตยสาร แมกกาซีน ปฏิทิน นามบัตร ใบเสร็จรับเงิน ใบปลิว แผ่นพับ จนกระทั่งถึงงานโฆษณา
จำนวนชั่วโมง 20 ชั่วโมง 3,500 บาท                                     Top
11 การจัดการฐานข้อมูลด้วย MS Access
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของค่า Microsoft ซึ่งได้รับความนิยมเนื่องจากเรียนรู้ง่าย การสร้างตาราง และ การกำหนดความสัมพันธ์ ระหว่าง ตาราง สามารถทำฟอร์มเพื่อทำการจัดการข้อมูลจากตาราง การค้นหาข้อมูล รวมถึงการจัดพิมพ์รายงานต่างๆ
จำนวน 20 ชั่วโมง 3,500 บาท                                         Top
12 เขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic
ภาษาคอมพิวเตอร์(programming language) ที่ง่ายต่อการเรียนรู้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนเขียนโปรแกรม สร้างโปรแกรมบน Windows ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ
จำนวน 20 ชั่วโมง 3,500 บาท                                         Top
13 เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์กับ AutoCAD
เป็นโปรแกรมที่ช่วยออกแบบและเขียนแบบ รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการ วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เรียนรู้ การเขียนแบบเบื้องต้น การออกแบบชิ้นงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ การเขียนแบบแปลนเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน การเขียนแบบแปลนบ้านเบื้องต้น เพื่อ สามารถนำไปต่อยอดสู่การทำงาน สามมิติต่อไป
จำนวน 30 ชั่วโมง 6,000 บาท                                         Top
14 ระบบเครือข่าย
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย และการติดตั้งระบบ การทดสอบระบบ การแชร์ทรัพยากรให้กับเครือข่าย เช่น แชร์ไฟล์ ไดรฟ์ แชร์เครื่องพิมพ์ รวมถึงการแชร์อินเตอร์เน็ตและโมเด็ม
จำนวน 26 ชั่วโมง 3,800 บาท                                         Top
15 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เรียนรู้การซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ การติดตั้ง และการประกอบคอมพิวเตอร์ การลงโปรแกรม การวิเคราะห์อาการเสีย

จำนวน 50 ชั่วโมง 4,000 บาท                                         Top
16 ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์มืออาชีพ
เรียนรู้การซ่อมประกอบเบื้องต้น การใช้โปรแกรมกำจัดไวรัสต่างๆ การใช้ Partition Magic และ Norton Ghost สำเนาข้อมูล การติดตั้งระบบ LAN และ การแชร์ทรัพยากร LAN
จำนวน 80 ชั่วโมง 6,800 บาท                                         Top

 

 


Last update:
8/04/2006

หน้าแรก | หลักสูตรคอมพิวเตอร์ | หลักสูตรภาษาอังกฤษ | กระดานข่าว | แนะนำ link |บริการของเรา | ติดต่อเร

 
โรงเรียนคอมพิวเตอร์ และ ภาษา ไอที-เกทเวย์ส
 
 
52/083 หมู่7 หมู่บ้าน เมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 
โทร. 0-2997-7017,0-2533-9120 มือถือ 0-6568-0605 email:info@it-gateways.com
 
© 2005-2006 IT-Gateways Computer and Language School.