home
computer courses
webboard
useful links
service
contact us
                     


Last update:

หน้าแรก | หลักสูตรคอมพิวเตอร์ | หลักสูตรภาษาอังกฤษ | กระดานข่าว | แนะนำ link | บริการของเรา | ติดต่อเร

 
โรงเรียนคอมพิวเตอร์ และ ภาษา ไอที-เกทเวย์ส
 
 
52/083 หมู่7 หมู่บ้าน เมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 
โทร. 0-2997-7017,0-2533-9120 มือถือ 0-6568-0605 email:info@it-gateways.com
 
© 2005-2006 IT-Gateways Computer and Language School.